Nekrolog: Mogens Esrom Larsen

Af Frank Hansen

 

Mogens Esrom Larsen døde fredag den 26. marts 2020 efter en blodprop i hjertet. Han blev 77 år. Blandt Go-spillere er Mogens især kendt for sine store bidrag til at gøre Go kendt i Danmark.

 

Mogens Esrom Larsen rundsendte den 16. december 1971 en skrivelse, som begyndte således:

 

”På grund af Go-spillets lille udbredelse på Sjælland og den deraf følgende mangel på klubber samme sted, men også på grund af den fornøjelse spillet rundhåndet uddeler til sine udøvere, har jeg taget det tunge skridt at forsøge at etablere en sådan.

 

Denne skrivelse er en invitation til et stiftende møde onsdag d. 12./1 1972 kl. 19 i studenterrådets lokaler, Jagtvej 155 D, 2100 København Ø.”

 

Der mødte mange interesserede op til den stiftende generalforsamling og Københavns Go Klub var dermed en realitet. I de første år blev der spillet i studenterrådets lokaler på Jagtvej. Om sommeren, når vejret var godt, blev spillet forlagt til det flade tag på bygningen, og der spillede vi Go indtil lyset svandt.

 

Det første Danmarksmesterskab i Go blev afholdt i lokalerne i Suhmsgade og blev afviklet over 7 runder i dagene 2., 9. og 12. juni 1977.

 

Mogens Esrom Larsen blev cand.scient. i 1965 og lektor i 1972, og fortsatte efter han blev

pensioneret i 2009 som emeritus ved Københavns Universitets Matematiske Institut.

 

Hans publikationsliste indeholder mere end 200 arbejder, om både stort og småt. Af særlig interesse for Go-spillere udgav han bøgerne:

 

  1. Go, Erobringens kunst, Clausen bøger, København, 1989, 77 s.

  2. Rubiks terning: hvordan du bringer den i orden og forstår dens principper, Arnold Busck, København, 1981.

  3. Gruppeteori, Rubik’s terning som et skoleeksempel på en gruppe,Arnold Busck, København, 1982, 56 s.

 

Han skrev om anvendelser af matematik og udviklede den mest demokratiske valgmetode, som i en årrække blev benyttet ved valg på Matematisk Institut.