Dagsorden - Delegeret Møde 2021

DM 2021 nærmer sig med hastige skridt: https://aarhusgoklub.wordpress.com/turneringer/dm2021/

Nedenfor ses dagsordenen. Det kan forventes at dagsordenen opdateres med flere forslag i løbet af september og oktober måned, frem mod DM.


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM

 Forslag om tilføjelse til DM regler:
"Bedste danske spiller ved DM, som ej er fyldt 20 år, kåres til U20 Danmarksmester." 

VIGTIGT:
Flere forslag til vedtægtsændringer: Klik her

6. Næste DM
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor og suppleant
9. Evt. 
9.1 Det foreslås at der nedsættes et udvalg/arbejdsgruppe som har til opgave at yderligere revidere vedtægterne med henblik på næste DM eller evt. et ekstraordinært Delegeret møde såfremt der vurderes behov for det.