Dagsorden til Delegeret møde 2018

1. Valgt af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingentet

5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM

Ingen indkomne forslag

6. Næste DM

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt 
9.1 Tilskud til unge go-spillere (Ing-midler)