Dagsorden delegeret møde 2019

1. Valgt af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingentet

5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM

Forslag vedr. elektroniske hjælpemidler fra sidste delegeret møde endnu ikke udarbejdet.

6. Næste DM

7. Valg af bestyrelse

Den nuværende kasserer ønsker ikke at genopstille

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt 
9.1 Muligheder ift. afholdelse af DM - acceptabelt indskud, hvis der f.eks. skal betales mere for lokaler, eller hvis der ønskes at invitere undervisere. Fri diskussion til brug som pejlemærke.
9.2 Ungdom(s-arbejdet) - indsendt af Lars Kristensen:
- Fortælling fra Europæriske Ungdoms Mesterskaber : hvordan er russerne, hvad var godt og skidt i træningslejren forud for stævnet og i stævnet, hvad sker der i hvilke lande for ungdommen med hensyn til go.
- Hvilke børn- og unge go-arrangementer har jeg lavet og hvordan ser det ud med de to kommende stævner.
- Kan/skal vi have en officiel ungdoms(Landsholds)træner?
- Hvordan ser det ellers ud i Danmark