Dagsorden - Delegeret Møde 2023

DM 2023 5.-7. maj i København http://www.kgok.dk/inv/dm23i.html

Nedenstående dagsorden opdateres løbende frem mod turneringen. Forslag modtages gerne.


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent

-Vedr. Kontingent bemærker bestyrelsen, at DGFs kontingent ikke har ændret sig i mange år. Hvis man ser på f.eks. inflation, vil dette normalt betyde at man vil sætte kontingentet op. På trods af dette har DGF i de senere år haft overskud, da vi har et lavt udgiftsniveau, hvilket modsiger dette. Bestyrelsen efterspørger derfor idéer til initiativer, som evt. kan støttes ved vores midler, som er forenelige med DGFs formål og virke. Faren ved at blive ved med at fortsætte på uændret niveau, er at foreningen lige så stille går i stå og kontingentet udvandes.

5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM
6. Næste DM 

    Da Store Bededag ikke længere er en helligdag bedes delegeret møde tage stilling til om det fortsat skal danne rammerne om DM. Forslag til fremtiden:

    a. Ingen ændringer, DM afholdes fortsat omkring Store Bededag, og det accepteres at folk må tage en fridag for at deltage

    b. Turneringen ændres til 2 dage 6 runder

    c. Turneringen ændres til 2 dage 5 runder (tilsvarende Norge og Sverige)

    d. Turneringen flyttes til f.eks. Pinsen, Kristi Himmelfart eller lignende mærkedage.

    Til de forskellige forslag bedes forsamlingen ligeledes overveje om turneringen skal fastlægges ved en fast weekend som nu, eller om det skal være op til arrangørerne i fremtiden.


7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor og suppleant - Den nuværende revisor ønsker ikke at modtage genvalg
9. Evt. 
9.1 Forslag om særtilskud til KPMC 2022 - På grund af ekstraordinære høje flypriser var egenbetalingen markant højere end tidligere for vores deltager, hvilket ikke stod klart ved tilmelding. Det foreslås at tilskuddet til WAGC 2022 (som ikke blev afholdt fysisk og derfor ikke tildelt) tildeles KPMC 2022 deltageren