Delegeret Møde 2024

Deltagere: Mikkel, Torben, Finn, Nicolai, Mathis, Lars, Antti, Ulrik, Jannik

 1. Valg af dirigent – Jannik Gram

 2. Formandens beretning

  Formanden vendte følgende emner:

  KPMC 2023: Lars Kristensen deltog med 3/7 sejre og placering 39/56
  WAGC 2023: Søren Ohlenbusch, deltog 3/7 sejre og placering 26/46
  WAGC 2024: Uffe Rasmussen deltager i næste uge

  Sidste DM år: Han Zhang vandt turneringen, Mathis Isaksen blev Danmarksmester
  Ungdoms-DM: U20 blev David Kristensen og U16 af Oliver Kristensen
  Ambassador's Cup: Turneringen havde 23 deltagere og Frank Hansen vandt
  NM: afholdt i Finland uden ingen danske deltagere
  JNOGP: bliver fortsat afholdt fire gange om året
  PEGTC 22/23: Danmark sluttede sæsonen med placering 4 ud af 8 i række C
  PEGTC 23/24: mangler en kamp, nedrykning usandsynlig

  Aktivitetsniveau: godt i KGK men begrænset i de andre klubber

  Der er stigende bevidsthed om snyd med AI 

 3. Kasserens beretning

  1. Ing pengene er uændret. (Penge øremærket til ungdomsprojekter og lign. der støtter udbredelsen af Go blandt unge)

  2. Regnskabet er udgifts/indtægtsmæssigt meget lig andre år. Enkelte beløb kommer fra kontingent 2022 som er betalt i 2023. Der er betalt ekstraordinært tilskud til KPMC deltageren 2022 jf. beslutning ved sidste delegeret møde. Året endte med et overskud

  3. Kontingent til EGF forventes at stige da beløbet er hævet fra 3 til 5 euro – der har været uregelmæssigheder med IGF medlemskab

  4. Kasseren forventer at gebyret til banken stiger væsentligt i 2024

  5. Det foreslås af forsamlingen at tilskud til f.eks. WAGC som endnu ikke er betalt endnu bogføres i 2023

  6. Det bemærkes at regnskabet ikke er blevet revideret før delegeret møde

  7. Det vedtages at regnskabet ej godkendes i nuværende tilstand. Bestyrelsen får bemyndighed til at godkende regnskabet så snart det er revideret, og tilskud til WAGC er påført som passiver og bogføres som udgift i 2023.

 4. Fastsættelse af kontingent

  1. Uændret – 100 kr. for voksne, 50 kr For U 18 (25 og 12,50 pr. kvartal)

 5. Vedtægtsændringer

  1. Det foreslås at formulering i forslaget :”uanset race nationalitet og religion” fjernes

  2. Det bemærkes at der ikke står noget om hvornår præcis et medlemskab er gældende for enkelte medlemmer.

Forslaget godkendes, med fjernelse af formulering a.

Det foreslås at der foretages yderligere stavekontrol.

 1. Næste DM

  1. København står for afholdelsen af næste DM.

  2. Det evalueres i plenum hvordan det er gået med DM nu hvor vi ikke længere afholder turneringen i store bededagsferien.

  3. Det er uklart om deltagerantallet er påvirket af at vi har brugt en arbejdsdag (fredag i kristi himmelfartsferien).

  4. Det diskuteres at for nogle kan det betyde mere at arrangementet er spændende socialt, f.eks. ved at der afholdes en middag el. lign arrangement.

  5. Vi diskuterede sidste år om formatet var rigtigt (3 dage med lange spil), men indtil videre er det ikke sikkert at vi vil vinde på at gøre DM kortere f.eks.

  6. Indtil videre besluttes det at vi holder med tilsvarende retningslinjer som sidste år. En weekend i maj måned -> evt. store bededag som er midt i maj.

 2. Valg af bestyrelse

Formand – Mikkel Kragh Mathiesen

Kasserer – Finn Nørgaard

Sekretær - Mathis Elmgaard Isaksen

Ungdomsansvarlig – Nicolai Ryge

Der vælges ikke øvrigt bestyrelsesmedlem

Revisor – Jannik Gram

Revisorsuppleant – Lars Kristensen

 

9.

- Tilføjelser til formandens beretning: Vi har hjulpet med udlån af spil til et arrangement for begavede børn. Mikkel har hjulpet til med undervisning af Go ved et arrangement på Ubby bibliotek.

 

JNOGP – Turneringen er efterhånden blevet afholdt i et par år – Nicolai har været turneringsleder, selvom den oprindelig ide var at turneringen skulle afholdes på tur. 8+ deltagere hver gang. Man tænker at næste år afholdes grand prix’et i 3 omgange af 5 runder i stedet for 4 omgange af 4 runder.

Der efterspørges om der ikke er flere Dan spillere som ønsker at deltage og/eller ønsker at hjælpe med at lave gennemgang af spil.

Nicolai efterspørger også en turneringsleder suppleant.

Der vil komme et møde på Discord om turneringens fremtid (annonceres på Discord)

 

 • Der mindes om et forslag fra sidste år om at DGF giver tilskud til rejseudgifter el. lign. til unge spillere som deltager i deres første Go turnering – der opfordres til at gøre det til virkelighed i fremtiden.

 

 • Det foreslås at præmier til ungdomsspillere som indtil nu er rejsegavekort til go turneringer ændres til også at kunne gå til andre go-relaterede ting som f.eks. bøger el. spil. Generalforsamlingen er efter noget diskussion positive for at prøve forslaget, men lader det være op til bestyrelses at gøre det til virkelighed.

 

 • Evt. – Invitation til DM må gerne komme ud tidligere. (den kom 21. marts), og det blev bemærket at det ikke var tydeligt med DM invitation på DGFs hjemmeside