Delegeret møde 2022

Deltagere: Mathis, Rasmus, Torben, Renate, Søren, Thomas, Finn, Nicolai, Jannik, Mikkel

1. Valg af dirigent

Mikkel Kragh Mathiesen

2. Formandens beretning

Siden sidste delegeretmøde har corona stadig fyldt en del til at starte med. Det gik heldigvis over midt på vinteren og Danmark åbnede op igen, ligesom vores klubber kunne genoptage aktiviteterne. Inden corona slap sit tage i os oplevede vi desværre at der var smittede til stede ved DM og derfor havde arrangørerne en mindre omgang koordinerings- og informationspanik, indtil det blev klar at det kun var et fåtal, mest uvaccinerede, der  lagde sig syge og vi håber ingen havde stort ubehag som følge af forløbet. Arrangementet fulgte de officielle retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne men vi beklager meget det ubehag det måtte have medført. 

 

Heldigvis føles corona allerede langt væk og efterfølgende har der været normal aktivitet i klubberne. Alle aktive klubber spiller fast en gang om ugen, dvs. København, Ringsted og Århus. Det er som sædvanlig svært at få nye spillere til, men der er dog kommet nye til i alle klubber. Ringsted er stadig meget synlige til offentlige arrangementer og deres skolehold kørerstadig fint, så det kan være at det kaster lidt nye spillere af sig. Vi har i hvert fald set lidt spillere fra tilsvarende arrangementer på skoler (Thisted gymnasium og Langelands Efterskole). Mathis Isaksen 4d var også på national TV (DR) som go ekspert i programmet Versus. 

 

På vegne af DGF arrangerede AAR DM i Århus. Søren Ohlenbusch 4d var ubesejret til DM (25 deltagere) og David Cruz Kristensen blev U20 mester. Den 4. december afholdes der danske ungdomsmesterskaber i Ringsted  hvor Oliver Kristensen 17k blev U12 mester og David Kristensen 8k blev U16 mester. Ud over Danske mesterskaber er der igen være afholdt rigtige turneringer. Ambasador’s Cup blev afholdt som sædvanlig i København med 29 deltagere. Der var mange udlændige (9), da turneringen var annonceret på EGF’s hjemmeside (det skal vi gøre igen). Det var Kim Dohyup 7d, der vandt foran Ievgen Liubymkin 10k og Frank Hansen 2d. RGK afholder stadig John Nielsen Online Grand Prix, der nu kører på 4 turnerings runde. De tidligere turneringer er blevet vundet af Kjeld Petersen 1d og Nicolai Ryge (JNOGP-1: 7 deltager), Theodor Habsmeier 2k og Kim Johansen 11k (JNOGP-2: 10 deltagere), Kjeld Petersen 1k og Mads Bak 18k (JNOGP-3: 10 deltagere). Fjedre runde spilles pt. 

 

Amatør VM og Korean Prime Ministers Cup har ikke været afholdt endnu i år og vi har ikke haft ungdomsspillere med i ungdoms EM der blev afholdt i Prag, Tjekkiet. Til gengæld har David Kristensen 9k deltage i ungdomshold EM, hvor han vandt det ene af sine to partier. Hvis vi kigger på norden har NM være udsat i flere omgange men siden sidst har vi nået at afholde hele to NM. Svenskerne afholdt NM i forbindelse med Göteborg Open 27. og 28. november 2021. Nordisk mester blev Johan Bengtsson 2d fra Sverige foran eneste danske deltager Mathis Isaksen 4d. Vi stod for tur i Påsken 2022 til NM og det lykkedes at afholde et vellykket arrangement i Sønderborg. Det var DGF der arrangerede men det lykkedes os at overtale lokale Kjeld Petersen til at finde et lokale. Det lykkedes ham også. Men i samme ombæring fandt han også sponsorer (Fabrikant Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune), pressedækning (Jyske Vestkysten) og kager til hele arrangementet. Ligesom Young Sun Yoon, 8p underviste og gennemgik partier fra turneringen. Li Qiuchi 7d, efterfulgt af Mathis Elmgaard Isaksen 4d og Bernd Lewerenz 2d. Da Qiuchi Li 7d er fra Kina blev titlen som Nordisk Mester 2022 derfor vundet af Mathis Elmgaard Isaksen 4d.

 

Det danske landshold klarede igen at overleve i C gruppen, med sidste kamp i tirsdags. Vi startede med at slå mod Slovenien, efterfulgt af nederlag til Belgien, Litauen og Irland. Men så lykkedes det os at slå Norge på trods af et relativt svagt hold (bl.a. med holdkaptajnen), hvilket var overraskende godt. Men det gav blod på tanden og efterfølgende slog vi Slovakiet før vi i sidste runde tabte til Spanien.  Vi havde i sidste runde ikke noget at spille om, men det havde Spanien, der kunne rykke op hvis Belgien eller Litauen satte point til. Det skete dog ikke. Vi spiller med stort set den samme stamme selvom mange ’gamle’ spillere er faldet fra, og derfor har vi haft svært ved at finde gode hold til alle runder. Det er dog lykkedes, men hvis nogen vil være med må I gerne sige til. 

 

DTF kører som normalt og stiler stadig efter at afholde et fælles tanksportsarrangement nu igen udskudt. Denne gang til tirsdag den 13. september 2022. Mahjong, Backgammon og Bridge står for at planlægge det.

 

Fra EGF’s side er der også sket lidt ting og sager siden sidst. Oven på Ruslands invasion i Ukraine, har EGF 3. marts 2022 besluttet at udelukke det russiske forbund. Det betyder at de ikke kan deltage officielt i turneringer og dermed at de også er fjernet fra holdturneringen som de ofte har vundet. Alle EGF turneringer planlagt i Rusland vil blive flyttet til et andet sted. Russere kan fortsat deltage i EGF turneringer. I andre turneringer men kun som individer og ikke under russisk flag eller lign. Dette er også IGF’s officielle politik.

 

Når det så er sagt er der igen kommet gang i EGF’s arrangementer. Der er gang i det professionelle system og turneringer (for især top spillere) kører der ud af. Men de europæiske turneringer er også startet op for alvor igen, selvom nogen lande har flere restriktioner end Danmark. Den Europæiske go-kongres er i år i Vatra Dornei i Rumænien (22. juli til og med 7. august) og arrangørerne melder at planlægningen kører planmæssigt. 

 

3. Kasserens beretning, godkendelse af regnskab

a. ING regnskabet er uændret – Godkendt af revisor og Delegeret møde

b.  Der er et stort overskud i 2021, da der ikke har været givet tilskud til KPMC og WAGC, og der har været medlemsfremgang.

Regnskabet godkendt af Revisor og Delegeret møde.

c. Der fremlægges budgetter for 2022 og 2023 – NM 2022 regnskabet er under udarbejdelse og der forventes et mindre overskud (500 kr.) – Det er usikkert om WAGC 2022 afholdes. Kasseren forventer at udgifter til EGF stiger i fremtiden, da EGF p.t. kører med underskud.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Kasseren bemærker at ved uændret kontingent forventes der stadig et mindre overskud. Formanden anbefaler at kontingentet fortsætter uændret indtil, der kommer væsentlige ændringer, f.eks. i udgifter til EGF.

Kontingentet vedtages som uændret, dvs. 

100 kr. for et år for voksne

50 kr. for børn

Kontingentet kan opdeles i 4 rater dvs. 25/12,50 kr. pr. kvartal

 

5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM

a. Ingen direkte forslag. Dog skal dokumentet om retningslinjer vedr. tilskud og indskud opdateres jf. beslutninger ved delegeret møde.

b. Der diskuteres om der også skal åbnes op for andre tidsstillinger til næste delegeret møde.

 

6. Næste DM

Århus Go Klub byder ind på turneringen – backup Københavns Go Klub

 

7. Valg af bestyrelse

Formand: Rasmus Bisschop Larsen

Kasseren: Finn Nørgaard

Sekretær: Mathis Elmgaard Isaksen

Ungdomsansvarlig: Nicolai Ryge

Menigt medlem: Søren Ohlenbusch

 

8. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Torben Pedersen

Suppleant: Jannik Gram

 

9. Evt.

 

9.1. https://danskgoforbund.dk/hjem/forslagDDUM.pdf 

Det bemærkes at der står ’2022’ i overskriften, men det er idéen at det er retningslinjer også fremover.  

Det diskuteres om 1 person skal kunne vinde flere alderskategorier.

Det diskuteres om det skal fastlægges at turneringen er 1 dag, eller om det skal være fast.

Det bemærkes at deltagerne også bør være medlem af DGF.

Det foreslås at der indføres i retningslinjerne at der er en udløbstid på gavekort (standard-tid er 3 år).

Det bemærkes at titlen på retningslinjerne evt. bør ændres da der også er regler vedr. deltagelse i de europæiske ungdomsmesterskaber. 

Konklusionen er at retningslinjerne revideres, da der er flere ændringer som ønskes.

 

9.2. JNOGP

JNOGP er godt i gang efter den første model. Det fungerer godt at man kan hoppe af og på – det kan folk godt lide. Det fungerer dog mindre godt at arrangørerne skal være konstant på, da det har været samme arrangører hele tiden (Nicolai og Henrik). Man har været glade for at der har været hjælp med ’reviews’ af spil, men det trækker også kræfter ift. videoredigering. Man har derfor fundet flere frivillige kræfter til at hjælpe med turneringen.

Det diskuteres om det egentlig er DGF som skal det overordnede ansvar for ledelsen af turneringen og udarbejdelse af regler. Det konkluderes at det giver mest mening at turneringen drives af de som afholder og deltager i den.

 

9.3.

Det bemærkes at der ikke er udarbejdet forslag til nye vedtægter som man ellers vedtog ved sidste delegeret møde at der skulle. De eksisterende arbejdsgrupper opfordres til at fortsætte deres arbejde.