Delegeret Møde 2021

Deltagere: Mathis Isaksen, Rasmus Bisschop Larsen, Lars Kristensen, Oliver Kristensen, David Kristensen, Finn Nørgaard, Nicolai Ryge, Peter Michaelsen, Henrik Falk, Torben Pedersen, Søren Ohlenbusch, Frode Pedersen, Jannik Gram, Mikkel Kragh Mathiesen, Kjeld Petersen.

Se udsendte dagsorden: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/dagsordendm2021

1. Valg af dirigent: 

Mikkel Kragh Mathiesen vælges.

2. Formandens beretning

Se: https://danskgoforbund.dk/hjem/Formandsberetning2021.pdf

3. Kasserens beretning, godkendelse af regnskab

Der er udarbejdet et revideret regnskab for 2019 hvor Ing-midlerne er i et særskilt regnskab.

Regnskab 2019 er godtendt af revisor og delegeret møde.

Regnskab for Ing-midler 2019 er godkendt af revisor og delegeret møde

Regnskab 2020 er godkendt af revisor og delegeret møde

Regnskab for Ing-midler 2020 er godkendt af revisor delegeret møde

 

4. Fastsættelse af kontingent

Kasseren beretter om Iwamoto European Foundation. En fond som er under oprettelse på baggrund af EGFs salg af de bygninger som tidligere udgjorde European Go Cultural Centre. 

Fonden skal gå til udbredelse af Go blandt børn, unge og kvinder. Det forventes at fonden kommer til at udgøre ca. 1.5 mio. Euro

Medlemsskab for EGF er ændret til 3 euro pr. aktivt medlem i EGD over 10 kyu. Dette betyder lavere kontingent for DGF, men det forventes at der kan komme yderligere ændringer til kontingent i de kommende år.

Der forventeres lavere kontingent til IGF.

Det vedtages at kontingentet fortsætter uændret.

100 kr. for et år for voksne

50 kr. for børn

Kontingentet kan opdeles i 4 rater dvs. 25/12,50 kr. pr. kvartal

 

5. Vedtægtsændringer / ændringer til DM

DM Regler:

Der foreslås at forslaget om U20 Danmarksmester ændres til "som ej er fyldt eller fylder 20 i indeværende år".

Forslaget vedtages med nævnte rettelse

Vedtægtsændringer:

Forslag 1: Trukket tilbage af stilleren

Forslag 2-4: C trukket tilbage af stilleren

             B rettes til "op til 3 medlemmer" da det var intentionen. 

Efter afstemning vedtages det at der endeligt stemmes om forslag A

Forslag A vedtages

 

Forslag 5: Trukket af stilleren ( da C ikke blev vedtaget)

Forslag 6: Trukket af stilleren (da C ikke blev vdtaget)

Forslag 7: Vedtaget

Forslag 8: Vedtaget

Forslag 9: Forslag B rettes til "og" i stedet for "eller"

           Forslag A kommer til afstemning og det vedtages.

 

6. Næste DM

Københavns Go Klub byder ind på DM 2022. KGOK bemærker dog at man ikke har helt så gode lokale muligheder som tidligere, så det er vel set hvis en anden klub vil stå backup. Århus Go Klub vil gerne stå som "backup".

Vi ser frem til DM i København

7. Valg af bestyrelse

   Valg af formand: Rasmus Bisschop Larsen genvælges

   Valg af øvrig bestyrelse:

   Kasserer: Finn Nørgaard

   Sekretær: Mathis Isaksen

   Ungdomsansvarlig: Nicolai Ryge

   Menigt bestyrelsesmedlem: 2 kandidater: Søren Ohlenbusch og Henrik Falk. Søren Ohlenbusch vælges efter afstemning.

8. Valg af revisor og suppleant

   Torben Pedersen vælges som revisor. Jannik Gram vælges som suppleant.

9. Evt.

9.1. Forslag om arbejdsgruppe til revision af vedtægter.

   Mathis, Nicolai og Finn deltager i gruppen.

9.2. Nordisk mesterskab:

     Pga. Corona er Nordisk mesterskab blevet aflyst. Og der har derfor været tvivl om den fremtidige rækkefølge blandt landene.

     DGF har diskuteret med de andre nordiske lande hvad vi gør fremover. Om man skal fortsætte fra Sverige som havde NM 2020, eller springe til Norge som efter rækkefølgen havde 2022

     P.t. har Sverige foreslået at afholde NM i slutningen af 2021 som en 5 runders turnering ifm. Gothenburg Open

     Mellem linjerne vil det betyde at Danmark står for tur 2022. Disse forhold diskuteres. 

     Ringsted kan muligvis skaffe et lokale til påsken 2022 (man havde set frem mod 2023). Vi ser på denne mulighed.

9.3. Kasseren præsenterer model for fremtidig medlemsliste til diskussion. Bestyrelsen diskuterer nærmere pba. feedback

     Kasseren præsenterer sin model for hvordan der administreres kontingent og medlemsskab til information. 

9.4. VM point. Det foreslås at den sædvanlige 20% justering af VM point frafalder i det seneste år pga. COVID-19 hvor det ikke var muligt at deltage i de internationale turneringer på sædvanlig vis. Det viser sig at der ikke er opbakning til dette.

9.5. Det diskuteres om man fremover skal lave ændringer til VM point systemet, anledt af at man i år ikke fik sendt en deltager til WAGC.