Delegeret møde 2017

1. Valgt af dirigent

Uffe Rasmussen

2. Formandens beretning

Der er ikke sket så meget for danske gospillere i det forgangne år. AlphaGo (eller Master) er stadig det varmeste emne og det har smittet af på andre Go programmer, der alle vil køre neurale netværk. De er også blevet en del stærkere og jeg har indtryk af, at folk er begyndt at begyndt at bruge dem i deres træning.

Om det er pga. AlphaGo eller bare er tilfældigt, har Langelands Efterskole sat Go på skole skemaet en gang om ugen i forbindelse med matematik undervisningen. De mener selv at det er en succes og fortsætter det næste år. Jeg var der nede i februar som gæstelærer og det var skønt at se 30-40 elever ivrigt spille go på de materialer DGF har givet støtte til. Endeligt noget at bruge ING-midlerne til. Niveauet var ikke højt men de fik kendskab til spillet og prøvet det af. Lad os håbe det smitter af på DGFs medlemstal også. Det må gerne snart begynde at vokse igen.

Der har været normal aktivitet i klubberne. KGK har dog fået genoplivet Copenhagen Open og Århus Goklub har spillet fast en gang om ugen siden nytår, først tirsdag så onsdag.

DGF arrangerede DM i Århus og KGK afholdte både Ambassador's Cup og Nordisk Mesterskab for DGF. Arne Ohlenbusch vandt ubesejret DM (20 deltagere) og Jannik Gram vandt Ambassador's Cup (20 deltagere). Det henstår stadig i det uvisse om Jannik eller Uffe Rasmussen har vundet NM (22 deltagere), da de skal spille omkamp om mesterskabet. DGF har ville have sendt Jannik Rasmussen til WAGC, men han blev syg lige inden og måtte melde afbud. Til genglæd var Ruairi Powell i Korea til KPMC, hvor han blev nr. 36 (2/6).

Søren og Marit Ohlenbusch var til pargo VM i Japan og blev nr. 25 (2/5).

Odense Goklub har stadig succes med at afholde små turneringer i Odense og Fredericia. De har holdt 5 med 3-9 deltagere. Den næste turnering er allerede 27. maj. Kjeld Petersen har igen i år afholdt en turnering i Sønderborg, denne gang med 6 deltagere. KGK havde succes med Copenhagen Open der blev vundet af Davide Minieri (12 deltagere). Yderligere var der 4 danskere til London Open og 2 var til EGC (EM) i St. Petersborg.

I DTF er der spænding om DIF optager eSport, for så kan de nok ikke holde os ude meget længere, selvom jeg godt kan argumentere for, at eSport er mere fysisk med hånd-øjekoordination.

Hos EGF har man ikke udnævnt flere professionelle spillere, så EGF har stadig 5 professionelle spillere: Pavol Lisy, Ali Jabarin, Mateusz Surma, Ilya Shikshin og Artem Kachanovskyi (alle 1p). Til gengæld har man afhold flere professionelle turneringer: Ali Jabarin vandt den anden professionelle turnering afholdt af EGF og Ilja Shikshin den tredje. Ilja er også europamester.

- Godkendt

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

Revideret regnskabet blev fremlagt uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingentet

Nuværende årligt kontingent er 100 kr. for en Voksne og 20 kr. for Juniorer.

Kontingentet er uændret.

5. Vedtægtsændringer

Ingen indkomne ændringer

6. Næste DM

Århus Goklub finder ud af om det kan holdes i Århus ellers bliver det i København.

7. Valg af bestyrelse

Formand: Rasmus Bisschop-Larsen
Kasserer: Per Marquardsen
Sekretær: Kasper Frederiksen - genopstiller ikke
Menigt Medlem: Uffe Holmsgaard Rasmussen

Formand, Kasser og menigt medlem genvalgt. Mathis Isaksen blev valgt til Sekretær.

8. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Torben Pedersen
Revisorsuppleant: Jannik Lundgaard Rasmussen

Begge genvalgt.

9. Eventuelt

Valg af repræsentant til WAGC blev diskuteret pga. den korte annoncering i år (en måned).

Mødet hævet.

For referat Rasmus Bisschop-Larsen. 13. maj 2017