Delegeret møde 2016

1. Valgt af dirigent

Jannik Rasmussen er valgt.

2. Formandens beretning

Der er ikke sket så meget for danske gospillere i det forgangne år. Til gengæld er der sket en hel del ude i den store verden, og det har smittet af på DGF. AlphaGos indtræden i goverden er ikke gået ubemærket hen. Google anslår at de 5 partier mod Lee Sedol havde 280 mio seere. Google har gjort meget for at promovere kampen i verden. Derfor har den danske presse også fulgt med. Formanden har fået henvendelser fra 5 dagblade ud over en fra P1 og DR tv. Jannik Gram fra KGK har også været i Radio24/7. Det har medført mere eller mindre fornuftige citater i medierne og omtale af DGF. På verdensplan er man allerede begyndt at snakke om en øget interesse for Go pga. AlphaGO og det kan også ses i det små i Danmark. Der er kommet lidt nye spillere til og gamle er vågnet op igen. Vi må håbe det kan vende vores svindende medlemstal.

Ud over medieballaden har der været normal aktivitet i klubberne. KGK har dog fået genoplivet Copenhagen Open og Århus Goklub begynder også så småt at røre på sig.

DM blev holdt i Odense og KGK afholdte Ambassador's Cup for DGF. Jannik Lundgård Rasmussen vandt ubesejret DM og Davide Minieri vandt Ambassador's Cup. DGF har sendt Uffe Holmsgaard Rasmussen til WAGC, hvor han blev nr. 24. (4/8), og Per Marquardsen til KPMC, hvor han blev nr. 40 (2/6).

Odense Goklub har stadig success med at afholde små turneringer. De har holdt 4 med 5-9 deltagere. Det har også smittet af på Sønderborg hvor Kjeld Petersen har hold Go og Grillfor 9. KGK havde success med Copenhagen Open der blev vundet af Mathis Isaksen. Yderligere var der 4 danskere til London Open og 6 var til EGC (EM).

Vi spiller også med i Hold EM hvor vi pt. kæmper for overlevelse i gruppe B. Vi skal gerne vinde de to sidste runder for at blive oppe og undgå nedrygningsspil.

Formanden har formået at udsende to nyhedsbreve (alle i 2016) og vil følge op med flere efter DM.

Hos EGF har man fået udnævnt endnu en ny professionel spiller, så EGF nu har 5 professionelle spillere: Pavol Lisy, Ali Jabarin, Mateusz Surma, Ilya Shikshin og Artem Kachanovskyi (alle 1p). Fan Hui vandt den første professionelle turnering afholdt af EGF (efter han havde fået pryl af AlphaGo).

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

Kasseren fremlagde revideret regnskab med et underskud på 929 kr. men ellers så det godt ud. DGF kan dog forvente større underskud, da der ikke kan regne med samme indtægt for salg af materialer.
Ellers blev regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingentet

Nuværende årligt kontingent er 100 kr. for en Voksne og 20 kr. for Juniorer, hvilket bibeholdes.


5. Vedtægtsændringer

Der var ingen indkomne forslag.

6. Tilskud til VM og KPMC Baduk Championship

World Amateur Go Championship koster 30 VM point og DGF giver 4000kr bidrag til flybillet. Deltager skal selv betale for flybillet.

KPMC Baduk Championship koster 30 VM point og DGF giver 1000kr bidrag til flybillet. Arangørene plejede at betale hele flybilletten, men fra sidste turnering betaler de nu kun 50% af flybilletten og billetten skal købes af arrangørerne i Korea så man kan ikke altid vælge en bilig billet. I 2015 skulle vores deltager selv betale 5400kr for at dække de 50%.

Per Marquardsen foreslår, at DGF fremover giver 2000kr til KPMC og 3000kr til VM, for at få udgiften til at være mere ens.

Efter lidt diskussion af forskellige senarier og folks indstilling til de to turneringer, blev det enstemmigt vedtaget at WAGC koster 30 og Korea koster 25 point. Det blev i tillæg besluttet at turneringerne støttes med 3000 og 2000 kroner hver.


7. Næste DM

KGK indvilgede i at afholde DM 2017.

8. Valg af bestyrelse

Alle genopstillede og blev genvalgt

Formand: Rasmus Bisschop-Larsen
Kasserer: Per Marquardsen
Sekretær: Kasper Frederiksen
Menigt Medlem: Uffe Holmsgaard Rasmussen

9. Valg af revisor og suppleant

Alle genvalgt.

Revisor: Torben Pedersen
Revisorsuppleant: Jannik Lundgaard Rasmussen

10. Eventuelt

Bestyrelsen undersøger om vi kan arrangere NM næste år.