Delegeret møde 2015

Dagsorden for Delegeret Møde 2015


1. Valgt af dirigent

Jannik Rasmussen valgt som dirigent. Rasmus Bisschop-Larsen tog referat i sekretærens fravær. 

2. Formandens beretning

Forsamlingen godkendte følgende beretning fra formanden: 

Der er ikke sket så meget i det forgangne år. Men heller ikke mindre end der plejer. 

Der har været normal aktivitet i klubberne og KGK har haft lidt promoveringsarbejde bl.a. til J-popcon. Det giver dog ikke tilgang af nye spillere og derfor planlægges det ikke at gentage det. 

KGK har derudover afholdt DM og Ambassador's Cup for DGF. Uffe Rasmussen vandt DM og Michael Steffensen vandt Ambassador's Cup. DGF har sendt Arne Ohlenbusch til WAGC, hvor han blev nr. 18. (5/8), og Thomas Heshe til KPMC, hvor han blev nr. 16 (4/6). 

Odense Goklub har stadig success med at afholde små turneringer. De har holdt 5 med 6-7 deltagere. Yderligere var der 4 danskere til London Open og folk til EGC (EM). 

Gennem DTF har vi fået tilsendt en del høringsmateriale på nye lovgivninger. Det meste har været irrelevant for DGF, men værd at bemærke er at Kulturministeriet mener at tankesport er underlagt doping reglerne og match-fixing loven. 

Hos EGF har man fået nyt logo, som dog ikke er taget i brug endnu. Og EGF har også udnævnt 2 nye professionelle spillere, så EGF nu har 4 professionelle spillere: Pavol Lisy, Ali Jabarin, Mateusz Surma, Ilya Shikshin (alle 1p). 

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

Kasseren fremlagde et regnskab med overskud på 1.800,- kr. som godkendtes. Budgettet for næste år er det sammen men med et tilskud på 3.000,- kr. til KGK. 

4. Fastsættelse af kontingentet

Nuværende årligt kontingent er 100 kr. for en Voksne og 20 kr. for Juniorer 

Kasseren foreslog at bibeholde nuværende kontingent. Det blev vedtaget. 

5. Vedtægtsændringer

Der var ingen forslag. 

6. Næste DM

Vi stemmer om to spørgsmål (1) og (2) som beskrevet nedenfor: 

    1. Skal DM ændres til en to-dages turnering som ikke ligger i str. bededags ferien? (y/n)
  1. Hvis der er flertal for (1) vil du så foretrække: 

      • 6 runder m. 45min betænkningstid og byoyomi (samme format som Ambassador's Cup)

      • 5 runder m. 1time betænkningstid og byoyomi (3 runder + delegeret møde om lørdagen, 2 runder om søndagen)
Noter: 

Det er urealistisk at nå 3 runder af 90 min på en dag og vi skal bruge min 5 runder for at finde en fair vinder med det antal deltagere vi plejer at have. 

Med en fem-runders turneringe bliver lørdag en lang dag men til gengel er der god tid til at nå hjem søndag. Vi tror dette vil passe bedst for tilrejsende deltagere der alligevel ikke har andre planer lørdag aften. 

Hvis (2), så bliver den nye dato weekenden før str. bededags ferien. Vi vælger weekenden før så vores VM repræsentant kan nå at være med også selv om str. bededag falder sent. 


Resultat 
Forslag 1 blev enstemmigt nedstemt og dermed bortfaldt 2. 
(På mødet glemte forsamlingen at aftale hvem der holder DM 2016 (22-24. april). Efter mødet blev det aftalt, at formanden prøver at arrangere DM i Århus ellers træder KGK til.) 7. Valg af bestyrelse

Rasmus Bisschop-Larsen valgt som formand 

Per Marquardsen valgt som kasseren 

Kasper Frederiksen valgt som sekretær 

Uffe Holmsgaard Rasmussen valgt som bladbestyrer/menigt medlem 


8. Valg af revisor og suppleant

Torben Pedersen valgt som revisor 

Jannik Lundgaard Rasmussen valgt som revisorsuppleant 


9. Eventuelt

Michael Steffensen vil gerne repræsentere DGF til EGF's AGM. 


Det blev diskuteret hvad vi skal bruge ING pengene på. Forslag var sommerlejer og en professionel til undervisning af børn og voksne. Det endte med at vi kan kigge på at betale en professionel via brugerbetaling. Forsamlingen kom frem til at det nok var mere realistisk at bruge pengene til en turnering for unge. 

Der blev også diskuteret gospillere med doblet statsborgerskab. Resultatet blev, at hvis man spiller med om at repræsentere Danmark, skal man også stille op for Danmark i forskellige turneringer. 


Ordstyreren takkede de 11 deltagere for god ro og orden.