Delegeret møde 2020

Tilstede: Torben Pedersen, Uffe Rasmussen, Jannik Gram, Mikkel Mathiesen, Nicolai Ryge, Lars Kristensen, Mathis Isaksen,  Finn Nørgaard, Nicolai Ryge, Rasmus Bisschop-Larsen, Søren Ohlenbusch, Jannik Rasmussen, Henrik Falk, Henning Nielsen.

Se udsendte dagsorden: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/dagsordendm2020 

1. Valg af dirigent - Uffe Rasmussen

2. Formandens beretning:

"Corona virus har domineret Go-verdenen ligesom resten af verdenen i 2020. Det har betydet voldsomme begrænsninger i hvordan det er muligt at spille go, undtagen på nettet.

Der var dog næsten normal aktivitet i klubberne op til marts 2020 hvor Corona kom frem. KGK kørte stadig Copenhagen Open og Århus Goklub spillede stadig fast en gang om ugen. Odense og Ringsted Go Klub er også stadig aktive. Det er lidt svært at få nye spillere til, men der er dog kommet lidt nye til især i Århus. Ringsted er stadig meget synlige til offentlige arrangementer. Efter Coronas start er har de fleste Go-klubber dog ligget meget brak. Det har været meget svært at mødes pga. forsamlingsforbud og restriktioner på brug af de normale lokaler. Derfor var der også en del gospillere der besluttede at lave en midlertidig online go-klub hvor man kunne mødes. Det var en succes i starten men henover sommer er det gået i sig selv igen.

For to klubber er der dog sket store ting. KGK blev i foråret opsagt i deres lokaler i Valby da skakklubben ikke ville leje dem mere. Heldigvis har KGK nu fundet gratis lokaler om tirsdagen på Folkhuset Absalon. Hvilket nok vil forbedre både deres og DGF’s økonomi. Mindre godt går det dog for Odense goklub der i efteråret på generalforsamlingen har indstillet til at opløse klubben. Den endelige beslutning mangler dog at blive taget på en ekstraordinær generalforsamling. Klubben har dog skrantet i længere tid og den normale aktivitet manglede pga. John Nielsens sygdom og efterfølgende bortgang i 2020. Det er ikke kun et stor tab for Odense Goklub men også dansk Go da John utrætteligt er vedblevet med at arrangere turneringer igennem mange år på trods af lille deltagelse. Derudover har han tidligere været en stor drivkraft i Gobladet og udbredelsen af Go.

Ud over John Nielsen har dansk go i 2020 også mistet en af sine pionere, Mogens Esrom Larsen. Der ligger en fin nekrolog på foreningens hjemmeside. I forbindelse med Mogens død genudgives hans bog ”Go” elektronisk.               

På vegne af DGF arrangerede KGK DM i København og Ambassador's Cup. Søren Ohlenbusch 4d var ubesejret til DM (17 deltagere) og David Sprehn 5k vandt Ambassador's Cup (26 deltagere). Da DM 2020 blev udskud til efteråret blev der arrangeret en hjemmeturnering som erstatning. Den blev vundet af Mathis Isaksen 3d (8 deltagere).

DGF har sendt Søren Oehlenbusch 4d til WAGC, hvor han blev nr. 41 af 59 (3 sejre af 8). WAGC skulle være i Rusland men det blev aflyst pga. Corona. Mathis Isaksen 3d  har været i Korea til KPMC, hvor han blev nr. 34 af 62 (3/6).  Yderligere er det glædeligt, at vi igen har haft mulighed for at sende ungdomsspillere til Ungdoms EM i Kroatien. En spiller i U12 med gode resultater. Lillebror Oliver Kristensen Cruz blev nummer 40 af 64 med 4 sejre af 6. Og en spiller i U16, hvor storebror David Kristensen Cruz blev nummer 32 af 61 med 2 sejre af 6. Far Lars Kristensen var med som holdleder.

Lars Kristensen har stået for ungdomsarbejdet i København og sat turneringer op for børn i København. De vil blive afviklet i 25. maj 2019 (4 børn/6 voksne), 10. november 2019 (11 børn/6 voksne) og der blev også afholdt Danske Ungdomsmesterskaber i 7. december 2019 (3 deltagere) med David Kristensen som vinder (3 deltagere). Ringsted Goklub gør også et stort arbejde for børn og unge og har arrangeret vellykkede brætspilsdage i 2019, samt har målrettet undervisning for børn og unge.

KGK havde succes med Copenhagen Open der blev vundet af Mathis Isaksen 3d (7 deltagere. Der var kun 5 danskere til EM i Brussel 2019 og EM 2020 er udsat til næste år i Ukraine.

Det danske landshold klarede lige at overleve i C gruppen. Vi startede med at få bank af Irland, men så slog vi heldigvis Norge i fin stil. Derefter spillede vi overraskende uafgjort mod Grækenland og fik bank af Kroatien og Slovakiet. Inden vi rundede af med at slå Slovenien og spille uafgjort mod Sydafrika. Næste sæson starter allerede på onsdag mod Slovakiet.  

 

Derudover var det meningen af DTF ville afholde et fælles tankesportsarrangement i marts men det blev først udsat til efteråret og nu udskudt til efter Corona. Ligeledes er Nordisk Mesterskab ikke afholdt i 2020 i Sverige pga. Corona. Det er uvist om svenskerne ønsker at afholde NM næste år eller det er vores tur."

3. Kasserens beretning, godkendelse af regnskab

Kasseren blev udsat for spearfishing, men opdagede det i tide. Regnskabet 2018 er blevet revideret, og godkendt. 2019: DGF har fået CVR nr. efter krav fra banken. Vi har modtaget penge fra DTF. Der er på indtægtssiden enkelte rettelser da ÅGK mangler kontingent, og Solgt gospil hører til ING-fonden Udgifter budgetteret til 2020 er lavt da KPMC og WAGC er aflyst. Der er også kommet en ekstraudgift på 2.000 kr. til da vi måtte finde lokaler til DM i sidste øjeblik Driftsresultatet for 2019 er et lille underskud. Dette er okay, da vi i fremtiden vil have lavere udgifter til f.eks. støtte til KGOK. DGF har lånt penge til Ringsted Go Klub, da de skal indkøbe materialer til ungdomsarbejde (understøtte undervisning i folkeskolen, og en ungdomsklub) Det forventes at modtage pengene tilbage da RGK får støtte af Ringsted Kommune. Rest dækkes af ING-midler. Der er 2 personer som har et udestående ift. støtte til KPMC/WAGC 2016. Det aftales at hvis disse ikke er afviklet inden årsskiftet bortfalder de. Regnskabet 2020 kan endnu ikke godkendes, da det ikke er godkendt af revisor og der skal adskiles i separate regnskab for DGF og ING midler. Det aftales at nyt regnskab for 2019/2020 medtages/evt. godkendes på delegeret møde 2021.

4. Fastsættelse af Kontingent

Kontinget forstætter uændret 100 kr. for voksne og halv pris for børn/unge.

5. Vedtægtsændringer, Ændringer til DM

Forslaget om tilføjelse til DM regler vedr. brug af elektroniske hjælpemidler godkendes.

6. Næste DM - NM?

Århus Go Klub afholder DM 2021. DGF kontakter de Nordiske forbund ift. om Sverige vil afholde NM 2021, da 2020 blev aflyst. København træder ind ift. hvis det bliver Danmark som skal afholde det. Hvis det ender med at Danmark "springes over", er forsamling OK med dette.

7. Valg af bestyrelse

Formand: Rasmus Bisschop-Larsen

Kasseren: Finn Nørgaard

Bestyrelsesmedlem: Nicolai Ryge

Sekretær: Mathis Isaksen

Bladansvarlig: Uffe Lundgaard Rasmussen

8. Valg af revisor / suppleant

Revisor: Torben Pedersen

Suppleant: Jannik Rasmussen

9. evt.

9.1. Indkøb af ure Forslaget vedtages

9.2. Ungdomsbudget Punktet vedtages ikke, bestyrelsen reviderer forslag til næste Delegeret Møde

9.3. Omskrivning af turneringsregler Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Rasmus,Nicolai og Søren som reviderer reglerne og evt. kommer med passende forslag.

9.4. Ungdomsarbejdet, nye turneringer Intet vedtages. Bestyrelsen vil dække evt. faste rammer ift. ungdomsarbejde med det nævnte arbejde i pkt. 9.2

9.5. Rejsesponsor 

Diskussionspunkt. Det anses generelt for at være en god íde. Det gælder om at finde nogen som vil gøre arbejdet. Det bør undersøges om det overhovedet er tilladt at f.eks. bære sponsortøj til WAGC el. lign. Rasmus siger at han vil kigge på det.

9.6. Go projekt 2021

Diskussionspunkt. Der blev diskuteret generelt hvordan man kan udbygge arbejde ift. at hverve medlemmer og gøre go mere synligt. Man kan kontakte Rasmus hvis man ønsker at deltage mere aktivt.