Delegeret møde 2018

Tilstede: Mathis Elmegaard Isaksen, Mikkel Mathiassen, Arne Steen Ohlenbusch, Jannik Lundgaard Rasmussen, Søren Ohlenbusck, Torben Pedersen, Uffe Holmsgaard Rasmussen, Rasmus Thorsøe, David Cruz Kristensen, Ruairi Powell, Jannik Gram, Lars Kristensen og Rasmus Bisschop-Larsen1. Valgt af dirigent

Uffe Rasmussen


2. Formandens beretning

Goverdenen ligner lidt sig selv fra tidligere år. AlphaGo er stadig det varmeste emne og det har smittet af på andre Go programmer, der alle nu kører samme algoritmer på højt niveau. De kan nu køres på almindelige computere med gode resultater. Men det har også skabt lidt opmærksomhed omkring Go. Cph-dox viste i vinters dokumentarfilm om AlphaGo flere steder i landet. Både med deltagelse af KGK, AAR og Thomas Heshe.

 

Der har været normal aktivitet i klubberne. KGK kører stadig Copenhagen Open og Århus Goklub har spillet fast en gang om ugen siden nytår. Ligeledes er der gang i Thisted Gymnasies Go Klub og Ringsted Go Klub, samt Odense Go Klub.

 

Lars Kristensen har arrangeret undervisning i go på to skoler i København.

 

På vegne af DGF arrangerede KGK DM i København og Ambassador's Cup. Søren Ohlenbusch vandt DM (14 deltagere) efter omkamp mod Torben Pedersen og Per Marquardsen vandt Ambassador's Cup (19 deltagere). Efter omkamp vandt Jannik Rasmussen NM over Uffe Rasmussen. DGF har sendt Lars Kristensen til WAGC, hvor han blev nr. 46 af 48 (2 sejre af 6). Mathis Isaksen har været i Korea til KPMC, hvor han blev nr. 43 (2/6). Og det ligger allerede fast at Torben Pedersen deltager i WAGC 2018 i Tokyo i starten af maj.

 

Odense Goklub og dets medlemmer har stadig succes med at afholde små turneringer i Odense og Fredericia. De har holdt 5 med 4-13 deltagere. KGK havde succes med Copenhagen Open der blev vundet af Uffe Rasmussen (12 deltagere). Yderligere var der 4 danskere til London Open og 6 var til EGC (EM) i Oberhof. Yderligere er det glædeligt, at vi har haft mulighed for at sende 2 ungdomsspillere til Ungdoms EM i Kiev. Begge spillede i U12 med gode resultater. Lillebror Oliver Kristensen Cruz blev nummer 83 med 3 sejre af 6 og storebror David Kristensen Cruz blev nummer 33 med 4 sejre af 6. Der var hele 99 deltagere.

 

Hos EGF har man i 2017 udnævnt endnu en professionel spiller, så EGF har nu 6 professionelle spillere: Pavol Lisy (2p), Ilya Shikshin (2p), Ali Jabarin (1p), Mateusz Surma (1p), Artem Kachanovskyi (1p) og Andrij Kravets (1p). Man har afhold en professionel turnering: Pavol Lisy vand det 3. europæiske professionelle mesterskab afholdt af EGF.

 

Dansk Goforbund har desuden fået en fin ny hjemmeside.

 

- Godkendt med få tilføjelser fra salen.

 

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

Revideret regnskabet blev fremlagt uden bemærkninger af Torben da DGF’s kasserer, Per Marquardsen, ikke var til stede.Regnskabet blev godkendt4. Fastsættelse af kontingentet

Nuværende årligt kontingent er 100 kr. for en Voksne og 20 kr. for Juniorer (U20).

Kontingentet er uændret.


5. Vedtægtsændringer

Ingen indkomne ændringer


6. Næste DM

KGK meldte sig til at afholde DM i Bededagene (17.-19. maj 2019).


7. Valg af bestyrelse

Formand: Rasmus Bisschop-Larsen
Kasserer: Per Marquardsen
Sekretær: Mathis Elmegaard Isaksen
Menigt medlem: Uffe Holmsgaard Rasmussen

Formand, Kasserer, Sekretær og menigt medlem genvalgt.8. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Torben Pedersen
Revisorsuppleant: Jannik Lundgaard Rasmussen

Begge genvalgt.


9. Eventuelt

Tilskud til unge Gospillere:

DGF og Delegeretmødet vil gerne støtte udsending af ungdomsspillere til officielle mesterskaber (EM/VM). Der diskuteredes begrænsninger på antal tilskudsberettigede og aldersgrupper. Evt. 2-3 bedste spillere som har en reel rang. Der ud over kan der støttes alm. ungdomsarbejde.

 

Point til DM:

Pointsystemet blev diskuteret pga. Lars situation med rigtigt mange negative point. Det blev besluttet, at de nuværende regler er gode nok. Man er velkommen til at kigge på ændringsforslag til næste Delegeretmøde

 

Ungdoms DM:

Lars Kristensen vil gerne arrangere et Ungdoms Mesterskab. Gerne med betegnelsen Danmarksmesterskabet, men nok forankret i København. Størrelsen af bræt blev diskuteret. Det er lettest for børnene på små brætter, men der var nogle der ytrede ønske om brug af normale størrelser (19x19). Hvis det er med i titlen, er det dog ok med mindre størrelser end 19x19. Der blev også ønsket krav om klare regler og indkaldelse i god tid. Lars går videre med det.

 

Elektroniske hjælpemidler:

Søren Ohlenbusch fremsatte ønske om konkrete regler om brug af elektronik til turneringer. Det blev diskuteret frem og tilbage og bestyrelsen kommer med et forslag til næste DM. Det bør ikke være den enkelte spiller der er under præs for at tage stilling til det i partierne.

 

Mødet hævet.

 

For referat Rasmus Bisschop-Larsen. 28. april 2018