DGF

   Forsiden

   Nyheds Arkiv

   DGF

     Bestyrelsen

     Delegeret Møder

       2003

       2004

       2005

       2006

       2007

       2008

       2009

       2010

       2011

       2012

       2013

       2014

       2015

       2016

       2017

     Vedtægter

     VM regler

   Klubber

   Turneringer

   Resultater

   Go regler

   Forum

   Nordisk Go Blad

   Junior Go

   Medlemsskab

   Int. Invitationer

   Go TeoriForum indlęgReferat for Delegeret Møder 2012


1. Valgt af dirigent

Rasmus Bisschop-Larsen var dirigent. Referat af Kasper Frederiksen.

2. Formandens beretning

Antallet af medlemmer er lavt, men stabilt i forhold til sidste år.

Siden sidst er der blevet afbohdt Danmarks Mesterskab og Ambassador's Cup i Københavns Go Klub.

DGF har arangeret Go undervisning på en skole i Hvidorve og sponsoreret spille matreale.

Danmark har sendt representanter til VM og IBC. Igen i år har vi stillet med et hold til online Hold-EM.

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

Regnskab blev revideret og godkendt.

4. Fastsættelse af kontingentet

Uændret.

5. Vedtægtsændringer.

Ingen indkommende forslag.

6. Foreslag til ændringer af reglement for DM

Torben Pedersen vil gennemgå DM regler for bla. at se om det er et problem at man for et halvt point for runder man har meldt afbud til inden turneringens start. Bestyrelsen vil reagere på hans anbefalinger.

7. Næste DM

Københavns Go Klub afholder næste DM. Ingen andre klubber bød ind.

8. Valg af bestyrelse

Formand: Rasmus Bisschop-Larsen (genvalgt)
Kasserer: Per Marquardsen (genvalgt)
Sekretær: Kasper Frederiksen (genvalgt)
Blad udgiver: Thomas Heshe (Uffe stillede ikke op til genvalg)

9. Valg af revisor og suppleant.

Revisor: Torben Pedersen (genvalgt)
Suppleant: Jannik Rasmussen (genvalgt)

10. Eventuelt

Danmark for mulighed for at afholde næste Nordisk Mesterskab. Odense Go Klub vil undersøge om de kan og melde tilbage. Hvis ikke vil Københavns Go Klub undersøge om de kan.