DGF

   Forsiden

   Nyheds Arkiv

   DGF

   Klubber

   Turneringer

   Resultater

   Go regler

   Forum

   Nordisk Go Blad

   Junior Go

   Medlemsskab 
   Int. Invitationer

   Go Teori



Forum indlęg


Som medlem af DGF er man berretiget til:
  • Deltage i danske turneringer arrangeret af DGF.
  • At stemme ved den årlige generalforsamling.
Årligt kontingent:
  • Voksne 100 kr.
  • Juniorer 20 kr.
Sådan bliver man medlem:
Medlemskab af DGF kan opnås ved at kontake DGF sekretær Kasper Frederiksen. Oplys venligst navn, adresse og alder. Du vil herefter i løbet af et par dage modtage et girokort på beløbet. En anden mulighed for at opnå medlemsskab af DGF er, ved melde sig ind i en Go klub under DGF.

Har du allerede talt med en fra bestyrelsen kan du også sætte pengende direkte ind til gironummer: 221-3923. Husk at marker indbetalingen med navn og adresse.