DGF
- Forums - Reply - Statistics - Sign Up - Search - DGFs mainpage

Diverse / Rapport fra AGM i Sibiu - Rumænien, den 29. juli
Author Message
Kasper Frederiksen
Member

# Posted: 20 Aug 2014 17:05


Michael Steffensen fra officiel dansk repræsentant og sender følgende rapport.Hej Alle

Den lidt mere omfattende version om hvad der skete til AGM.

Der var 28 stemmeberettigede til mødet. Vi gennemgik betalingerne for alle dem der ikke havde indbetalt det fulde beløb, samt deres grunde for ikke at betale fuldt kontingent.

Sydafrika, samt Island fik observatør status, mens Grækenland ikke fik det, da de ikke har nogen formel organisation, forbund eller kontakt personer.

Latvia blev ekskluderet fra EGF, da ingen betaling i flere år, samt ingen kontakt med forbundet i Latvia.

Vi fik oplyst at WAGC 2015 vil blive afholdt i Thailand, Bankok. Denne turnering skulle løbe af stablen i slutningen af maj 2015, eller starten af juni 2015. De tre store Go lande har i fællesskab besluttet at gøre WAGC mere internatiolnalt, og derfor givet mulighed for at lande i IGF kan afholde turneringen. Dermed også Tyskland, Frankrig, ..........

WAGC 2016, er planlagt at blive holdt i Kina, men der er ikke valgt nogen by endnu.

World Mind Sports Games (WMSG) vil ikke finde sted i Rio de Janeiro, og det er usikkert om der vil blive afholdt et i år.

Der kører et arbejde fra IGF på at få GO med som olympisk sport. Dette arbejde er startet/genstartet af Martin Finke. Det er et vigtigt signal for sponsorer at kunne skrive olympisk diciplin. Dette skulle gøre det nemmere at få sponsorer til at understøtte GO events. IOC siger at "de olympiske idrætter" vil blive World Mind Sport Games, altså måske ikke kun Go alene. Det forsøges at få en plads i vinterlegene, da der er færre om buddet end ved sommer legene.

Vi gennemgik rapporterne fra formanden, sekretæren og kassereren.

I sammenarbejdet med Cego, opbygger EGF en gæld på 100.000 Euro. Denne gæld er sammensat af 2 dele. Den ene del går til at forbedre EGF's infrastruktur samt organisation til bedre at kunne varetage sine opgaver. Denne del er aftager for hvert år så længe kontrakten med Cego løber. Den anden del af gælden vokser støt og skal bruges til at varetage og adminitstrere det professionelle system, samt til at afholde Grand Slam turneringer for.

I tilfælde af at kontrakten udløber normalt, bliver gælden slettet og kommer IKKE til udbetaling. Hvis EGF misligeholder kontrakten eller opsiger kontrakten, kommer gælden til udbetaling. Misligeholdelse af kontrakten er hvis vi opgiver det professionelle system, ikke afholder Grand Slam turneringer, etc.

CEGO tager 20% af overskuddet, der genereres ekstraordinært, og som ikke er bestemt for turneringer eller andet. Det vil sige ingen overskud, intet udbytte, og EGF kan derfor ikke tabe penge her. Om dette bruges til at reducere gæld, eller er et udbytte for CEGO, er lidt uklart.

Vi fik ikke fyldestgørende rapporter fra kommisionerne, som var stiftet sidste år, og der bler lovet at der ville blive strammet op på dette.

Med hensyn til valg af ny ledelse, trak Catalin Taranu sit kandidatur tilbage, med begrundelsen at det var det forkerte tidspunkt at skifte ledelse, og det forkerte signal at sende til EGF's samarbejdspartnere. Her refererede han til Cego samarbejdet.

Jeg har samme mening, der er sket mere i det forløbne år for EGF end i de sidste 10 år forud.

Der forelå ikke noget budget for 2015, som vil blive sendt via nettet. Skulle gerne være i omløb allerede.

Vi fik en status rapport fra de næste EGF sites, med hvordan forberedelserne ser ud. De forløber fint, bortset fra Tyrkiet, som mangler et sted at afholde turneringen.

De nye vedtægter og genrelle regulativer blev vedtaget, uden at blive diskuteret. Fra kommisionen der udarbejdede dem fik vi at vide at der var blevet udsendt forslag i November 2013, Januar 2014, samt Marts 2014, og der havde kun været 4 henvendelser. Forstår ikke Rasmus' indvending om at de ikke var udsendt rettidigt.

Med hensyn til forslag, blev der vedtaget at bruge gradueret afstemning. Det vil sige man får stemmer efter hvor store forbundenes medlemstal er, 0-39 medlemmer eller reduceret betaling: 1 stemme, 40-199 medlemmer : 2 stemmer, 200-499 medlemmer: 3 stemmer, >= 500 medlemmer : 4 stemmer

Danmark har derfor 2 stemmer. I forbindelse med de nye vedtægter, er det nu muligt at afstemme over nettet, eller via videokonference, ....., og ikke kun til AGM.

Det blev besluttet at følge Irland's forslag for rating af internetturneringer. Det vil sige at hvis man opfylder de forliggende betingelser, kan man afholde internetturneringer og blive ratet i EGD for disse.

Det var det store og hele. Vi fordelte nogle af Pair Go, Youth Go turneringerne, men der var flere der ikke blev besat.

Der skulle have været stemt om et nyt logo til EGF. Da bestyrelsen mente at deres forslag var for dårlige, valgte de at afstå fra afstemningen. I stedet kører der en konkurrence om at designe det bedste loge, som for vinderen vil udløse en præmie på 500,- euro. Alle kan deltage, både go spillere og ikke go spillere. De bedste forslag vil gå videre til en afstemning om den endelige vinder. Så vidt vides skal forslagene sendes til sekretæren for EGF.

Med venlig hilsen
Michael Steffensen

Your answer

Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  Insert URL  Disable BB codes *What's that?


Before posting non-english message, check your browser's encoding!
 » Name  » Password